Poniżej nasz trzeci mail do Radnych, który traktujemy jako rozszerzenie argumentacji naszych uwag do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Rowu Północnego (tzw. Górka Przybylaka i okolice).
Wszystko oczywiście w związku z niemożliwością organizacji spotkania w terenie, na którym istniałaby możliwość wspólnego omówienia z Radnymi uwag i propozycji do Planu.

Wysłany 14 listopada 2020 r.

Dzień dobry,
Szanowni Państwo,

Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić szerszą argumentację naszych dwóch uwag do projektu uchwały Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Rowu Północnego.

Uwagi, o których mowa są oznaczone numerami 5 i 6  w artykule (LINK), a także w PDF załączonych do wiadomości.

Uwaga nr.5 wnosi o wykreślenie pkt.7 §8 propozycji uchwały, który to punkt dopuszcza lokalizację ogrodzenia o wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w granicy z działką o nr ewid. 385. 

Uwaga nr.6 jest wniesieniem o doprecyzowanie zapisu pkt.5 §8, który dopuszcza lokalizację obiektów budowlanych. Doprecyzowanie miałoby dotyczyć funkcji/konkretnego przeznaczenia potencjalnie powstałego obiektu. 

Obie wyżej wymienione poprawki mają na celu kontynuację podjętych wiele lat temu działań ochrony przyrody i realizacji programu NATURA2000. Otóż przez tereny opisane jako UT/US, 3ZL, 4ZL oraz dalej na północ biegnie jeden z najważniejszych korytarzy ekologicznych dla naszego regionu, Wielkopolski.

Dobrze widoczne korytarze ekologiczne mamy na mapach Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk i Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot.W skali powiatu:
(czerwona strzałka wskazuje przesmyk, który znajduje się na UT/US, 3ZL, 4ZL)

image.png

W powiększeniu:

image.png

W najwęższym miejscu wskazany korytarz ekologiczny ma szerokość jedynie około 106m.
Na istnienie korytarza ekologicznego wskazuje także aktualne STUDIUM. 
 
Dlaczego ważne jest aby nie stosować tam ogrodzeń i utrzymać ten las jak najbardziej  drożny?
Wszystko widać dopiero na miejscu. Bardzo wąski przesmyk pod mostem w Biedrusku powoduje, że migrują tamtędy setki zwierząt tygodniowo. Jest to bezpieczne, zapamiętane przez zwierzęta przejście z północy na południe i w drugą stronę. Zwierzęta instynktownie, a także pod wpływem pamięci (także tej związanej z receptorami węchu) wybierają drogę pod mostem, omijając przejście przez asfalt. 

Opisany powyżej korytarz ekologiczny dobrze obrazuje fotografia:
Z nad brzegu Warty:

image.png

Z drogi (2KDW) pomiędzy terenami 3ZL i 4ZL. Wykonane plecami do drogi asfaltowej:

image.png

Co może spowodować przyjęcie MPZP w kształcie bez poprawek zaproponowanych powyżej:
1. Zmianę dróg migracji zwierząt.
2. Więcej wypadków samochodowych przez błądzenie zwierzyny i poszukiwaniu alternatywnych przejść czyli:
– utrata zdrowia, a nawet życia przez użytkowników drogi,
– okaleczenie lub częste potrącenia zwierzyny ze skutkiem śmiertelnym.
3. Ryzyko nadinterpretacji przepisów co powodować może rozwój zabudowy w rejonie UT/US, która nie będzie w sposób bezpośredni dotyczyła obsługi tzw. „przystanku wodnego”.

Żeby była jasność. Całym sercem od kilkunastu lat wspieramy inicjatywę powstania przystanku wodnego w Biedrusku. Będzie to ciekawy punkt na mapie turystyki wodnej Wielkopolski. Nie możemy jednak w sposób świadomy pozwolić by za kilka czy kilkanaście lat zablokowano bardzo istotny korytarz ekologiczny lub na to by na obszarze chronionym NATURA2000 powstał wielki ośrodek wypoczynkowy. 

Podsumowanie naszej korespondencji dot. rozszerzenia argumentacji uwag.
Szanowni Radni,
W historii uchwalania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Biedruska mieliśmy wiele zmian i uchwał nieidących w duchu przejrzystości i poszanowania interesu społecznego. Wiemy, że niemożliwe jest wykonanie zmian na terenach gdzie rozpoczął się proces wdrożenia podjętych uchwał. W tej chwili jednak, rozmawiając o terenie Rowu Północnego, możliwe jest jeszcze niemal wszystko.

Teraz właśnie, przed Państwem bardzo odpowiedzialne zadanie: przywrócić rozsądny i zrównoważony rozwój Biedruska, który został jeszcze mocniej zniekształcony pierwotną propozycją MPZP Rejonu Rowu Północnego. 

My wskazaliśmy jedynie 6 uwag i dodatkową argumentację kilku z nich. Dodatkowo do rozpatrzenia jest jeszcze kilkadziesiąt pomysłów na zmiany od innych osób i organizacji. Oczywiście wrażenie robi ilość zgłoszonych pism, jednak każda uwaga, a nawet jej część składowa może pomóc w ulepszeniu omawianego MPZP.  Dlatego niezwykle ważne jest by pochylić się nad każdą uwagą.

Do samego końca procesu legislacyjnego, a także przy kolejnych uchwałach zawsze jesteśmy do Waszej dyspozycji. W priorytecie naszego działania jest dobro miejscowości i mieszkańców Biedruska. Jeśli, w którymś momencie przesadziliśmy z ilością materiałów, publikacji czy zawartych we wszystkim emocji, to było to podyktowane tylko i wyłącznie owym priorytetem. 

Z wyrazami szacunku,
Redaktorzy prowadzący temat MPZP rejonu Rowu Północnego
Mariusz Sak
Mateusz Dolata

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Pogoda dla Biedruska
23°
pochmurno z przejaśnieniami
wilgotność: 66%
wiatr: 0m/s płd. - płd. zach.
Max: 23 • Min: 22
19°
Czw
11°
Pt
18°
Sob
Weather from OpenWeatherMap
Przekaż 1 procent na Drużynę Harcerską z Biedruska