W związku z możliwością złożenia uwag do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rejonu Rowu Północnego” (okolice tzw. „Górki Przybylaka”), zrobiliśmy to, co należało do naszych obowiązków. Po internetowej dyskusji oraz spotkaniu z mieszkańcami, złożyliśmy uwagi do projektu uchwały.

Poniżej i na następnych stronach, przedstawiamy nasze propozycje zmian, które często były efektem pracy i rozmów z osobami zainteresowanymi przyszłością Biedruska. Wszystkim aktywnym i obecnym na spotkaniu, już teraz serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

Mapka do podejrzenia nazw wyznaczonych obszarów:

Kliknij w zdjęcie, aby powiększyć

UWAGA nr 1

Treść:

Wnoszę uwagę dotyczącą terenu oznaczonego jako MW na działce 52/8. Ów teren powinien zostać pokryty całościowo oznaczeniem ZL (tereny lasów), gdzie nie będzie możliwości wycięcia drzew. Z uwagi na powyższe droga 1KDW na północ od Rowu Północnego także powinna zostać uchwalona jako ZL.

Uzasadnienie:

Na aktualnych mapach z widocznym zalesieniem, widać że jest to (MW i 1KDW) teren pełen drzew. Na mapach z lat ubiegłych także jest to widoczne. Będąc świadomym społeczeństwem musimy chronić las rosnący w tym miejscu od dziesiątek lat.

Dla dobra przyszłych i obecnych mieszkańców, warto pozostawić ten obszar jako tereny lasów, gdyż jeśli zatwierdzona zostanie propozycja bez tej zmiany, to będzie w okolicy brakowało takiego miejsca do wypoczynku z takim drzewostanem.

Teren ten aktualnie jest schronieniem dla wielu ptaków, nietoperzy, a także jeleniowatych ssaków. Występują także gatunki chronione jak: Kos (Turdus merula), Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) czy drapieżne z rodziny jastrzębiowatych. Rosną tam okazałe dęby i drzewostan liściasty.

UWAGA nr 2

Treść:

Wnoszę uwagę dotyczącą terenu oznaczonego jako MW na działce 52/8. Ów teren powinien zostać pokryty całościowo oznaczeniem „strefa zieleni”, gdzie nie będzie możliwości wycięcia drzew. Z uwagi na powyższe droga 1KDW na północ od Rowu Północnego także powinna zostać uchwalona jako „strefa zieleni”.

Uzasadnienie:

Oceniając stan faktyczny jest to (MW i 1KDW) aktualnie strefa zieleni. Rośnie tam od wielu lat las co pokazują także mapy i zdjęcia satelitarne.

Dla dobra przyszłych i obecnych mieszkańców, warto pozostawić ten obszar jako strefa zieleni, gdyż jeśli zatwierdzona zostanie propozycja bez tej zmiany, to będzie w okolicy brakowało takiego miejsca do wypoczynku, z takim drzewostanem.

Teren ten aktualnie jest schronieniem dla wielu ptaków, nietoperzy, a także jeleniowatych ssaków. Występują także gatunki chronione jak: Kos (Turdus merula), Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) czy drapieżne z rodziny jastrzębiowatych. Rosną tam okazałe dęby i drzewostan liściasty, który wraz z wymienioną wcześniej fauną należy uchronić przed zniszczeniem.

UWAGA nr 3

Treść:

Wnoszę uwagę dotyczącą terenu oznaczonego jako 3ZK/WS i 3MN, gdzie 3ZK/WS powinien zostać dwukrotnie poszerzony na długości graniczącej z US/ZK, o północną część 3MN; lub we wspomnianej długości powinien mieć 30m szerokości.

Uzasadnienie:

Uwagę argumentuję tym, iż działka US/ZK jest terenem wojskowym, gdzie zawsze możliwe będzie korzystanie z tego terenu w sposób skutkujący wytworzeniem hałasu, który zakłóci komfort psychiczny nowych mieszkańców. Szerszy teren 3ZK/WS oznacza lepszy bufor, czyli naturalną ścianę wygłuszającą, którą stworzą rosnące tam drzewa i nowe nasadzenia. Aby utworzyć „leśną ścianę akustyczną” potrzebny jest pas minimum 30 metrów i rosnące tam aktualnie drzewa. Nakaz dopuszczalnych poziomów hałasu wprowadza §5 uchwały. Nie dokonując powyższej zmiany, istnieje ryzyko sprzeczności stanu faktycznego z podjętą uchwałą.

UWAGA nr 4

Treść:

Wnoszę uwagę dotyczącą terenu oznaczonego jako 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN. W § 8, pkt 2 i 3, określono minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego na 30% powierzchni działki budowlanej. Wnoszę uwagę by minimalny zakres zwiększyć do 40%.

Uzasadnienie:

Według danych dotyczących wskaźników intensywności zabudowy i maksymalnej powierzchni zabudowy, minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w zakresie 40%, jest całkowicie do spełnienia.

Powyższe uzasadnienie potwierdza dodatkowo fakt, iż jest to bardzo bogaty przyrodniczo obszar, a słuszności dodają także kierunki ekologiczne mówiące o zwiększaniu obecności przyrody w terenach aglomeracyjnych (np. art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

UWAGA nr 5

Treść:

Wnoszę uwagę dotyczącą terenu oznaczonego jako 1ZL, 2ZL i 3ZL. W propozycji uchwały § 8 , pkt 7, dopuszcza się lokalizację ogrodzenia o wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w granicy z działką o nr ewid. 385. Wnoszę o wykreślenie tego punktu.

Uzasadnienie:

Uwagę argumentuję tym, iż działki 1ZL, 2ZL i 3ZL należą do Korytarzy Ekologicznych.

Jest to bardzo istotne przejście/korytarz dla zwierząt lądowych. Przejście pod mostem gwarantuje zwierzynie bezpieczeństwo i do dnia dzisiejszego droga dla dzikiej zwierzyny od mostu w Biedrusku, na północ aż po Maniewo, Głębowo i Gołaszyn była otwarta, zgodnie z postanowieniami programu NATURA2000.

Więcej o korytarzach ekologicznych:
„Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach”, Rafał T. Kurek, Warszawa 2010

„Poradnik ochrony płazów” Rafał T. Kurek, Mariusz Rybacki, Marek Sołtysiak, Bystra 2011

Podgląd istniejących korytarzy ekologicznych:
http://geoportal.gov.pl

http://mapa.korytarze.pl/

UWAGA nr 6

Treść:

Wnoszę uwagę dotyczącą terenu oznaczonego jako UT/US. W propozycji uchwały § 8 , pkt 5, dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych związanych z usługami turystycznymi oraz sportowo – rekreacyjnymi, przy uwzględnieniu ustaleń zawartych w §9. Wnoszę o uzupełnienie o frazę, która ściśle określi, iż obiekty budowlane służyć mogą jedynie obsłudze przystani.

Uzasadnienie:

Treść wyżej wymienionego punktu jest niedoprecyzowana. Np. po spełnieniu warunków w §9

możliwe będzie wybudowanie w tym miejscu ośrodka wypoczynkowego. Z uwagi na to, iż teren ten położony jest w obrębie obszaru chronionego NATURA2000, zapis uchwały powinien być doprecyzowany, a wszelka zabudowa ograniczana do minimum.

UWAGA w formie pisma kwestionująca zgodność MPZP ze studium.
10 sierpnia informowaliśmy, iż naszym zdaniem jednoznacznie zaproponowana uchwała jest niezgodna z wcześniej uchwalonym i obowiązującym studium. Szczegół w naszym artykule: TUTAJ

Grafika pokazuje niezgodność ze studium

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Pogoda dla Biedruska
-1°
rozproszone chmury
wilgotność: 94%
wiatr: 2m/s płd. - płd. wsch.
Max: -1 • Min: -1
-0°
Pt
-0°
Sob
-2°
Nd
Weather from OpenWeatherMap
Przekaż 1 procent na Drużynę Harcerską z Biedruska