Kandydatom na radnych zadaliśmy siedem pytań, które dotyczą ważnych spraw Biedruska. Z uwagi na nowe informacje dotyczące zalewów, siódme pytanie zostało dodane w ostatniej chwili.

Poniżej odpowiedzi kandydatów, które przedstawiamy w kolejności jaką zaprezentowała Państwowa Komisja Wyborcza:

CHWIŁKOWSKA-KUBALA Anna MariaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA I SAMORZĄDOWCY

nie udało nam się skontaktować z Panią Anią


ŁĄCZKOWSKI Krzysztof GrzegorzKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA OBYWATELSKA SUCHY LAS JOANNY PĄGOWSKIEJ

(Odpowiedzi przygotowali wspólnie kandydaci na radnych i kandydatka na Wójta KWW Gmina Obywatelska Suchy Las Joanny Pągowskiej)

1) Jak ważna jest dla Pana budowa nowej szkoły w Biedrusku? Kiedy realnie może wystartować rok szkolny w nowym budynku?

Budowa nowego budynku oświatowego jest priorytetem od początku kadencji. Na chwilę obecną opóźnienie w budowie to 2 lata. To w 2021 roku na zebraniu osiedlowym padła pierwsza data rozpoczęcia nowego roku szkolnego – 1 wrzesień 2023. W chwili obecnej należy nie tylko rozpocząć budowę I etapu (klasy 1-3), ale po zakończeniu I etapu kontynuować całość projektu wraz z infrastrukturą sportową. Na pytanie kiedy kolejny rozpoczęcia roku szkolnego w nowym obiekcie – tą odpowiedź zna tylko organ wykonawczy – Wójt. Wszystkie procedury są spełnione, dokumentacja czeka na realizację, środki finansowe zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej.


2) Co powinno stać się z budynkiem starej szkoły po wybudowaniu nowej placówki?

Tu pomysłów może być wiele (np. biblioteka, Dom Dziennego Pobytu, a może Urząd Gminy), ale również może się okazać, że za parę lat zabraknie miejsca w przedszkolu i trzeba będzie szukać pomieszczeń w budynku szkoły lub starym przedszkolu.


3) Jaki jest plan upłynnienia ruchu w Biedrusku, na ulicy Poznańskiej w godzinach rannych i popołudniowych?

Jedynym rozwiązaniem na upłynnienie ruchu jest budowa przez powiat obwodnicy Biedruska, ale na pewno nie w obecnie przyjętym wariancie przy wykorzystaniu obecnego mostu ponieważ to nic nie zmieni. Ważniejsze od upłynnienia ruchu jest na pewno bezpieczeństwo na ul. Poznańskiej, a na to wpłynie (mam nadzieję) oddanie ronda na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową.


4) Czy w Biedrusku powinno powstać pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, a jeśli tak to w jakiej lokalizacji?

Boisko pełnowymiarowe jak najbardziej TAK, ale „Orlik”. Takie boiska są planowane zarówno na terenie „Kolby” jak i na terenie przyszłej szkoły. Brak terenu pod boisko pełnowymiarowe.


5) Co powinno powstać na terenie lasku Kolby i terenu przylegającego (działka 134)?

Zgodnie z koncepcją opracowaną w 2021 roku, którą mieszkańcy przyjęli na zebraniu osiedlowym ma tam powstać teren rekreacyjny przede wszystkim dla młodzieży ze wszystkimi elementami infrastruktury (tor saneczkowy, pumtrack, boisko do piłki nożnej, strefa gier i zabaw, wybieg dla psów, siłownia zewnętrzna, ławki, ścieżki spacerowe, oświetlenie).


6) Jak według Pana poradzić sobie z problemem braku wody w zalewach (m.in. tzw Błękitny Staw)?

Zdiagnozować faktyczny problem zasilenia zalewu w wodę. Przekierować źródło do oczyszczonego i wyprofilowanego „Rowu północnego”, a nie bezpośrednio do Warty. Naprawić groblę oraz uszczelnić zalew. Wszystkie prace wykonać w porozumieniu z „wojskiem”, Lasami Państwowymi i za zgodą Wód Polskich.


7) Co sądzi Pan o sprawie budowy grobli na poligonie, która miała miejsce w I kwartale tego roku? Sprawę opisuje wpis pod linkiem https://www.facebook.com/biedrusko/posts/pfbid02MxjMqPo2BxtRBuJD4EZL5sE8c7tiUUPPEEtmtFAnYNakC4jANGPUD4xDf4kZJwrpl (opublikowany na profilu Facebook „Portal eBiedrusko.pl – wczoraj, dziś i jutro” 31 marca 23:26)

Zostaliśmy oszukani i wprowadzeni w błąd jako mieszkańcy Biedruska. Szkoda, że nie udało się zdiagnozować tego problemu przed 25 marca, a byli byśmy o dwa kroki do przodu.


ŁUKSZO GrzegorzKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RAZEM

1) Jak ważna jest dla Pana budowa nowej szkoły w Biedrusku? Kiedy realnie może wystartować rok szkolny w nowym budynku?

Budowa nowej szkoły jest bardzo ważna – nie tylko dla mnie, ale również dla wszystkich mieszkańców Biedruska. Wielokrotnie to akcentowałem w czasie trwania poprzedniej kadencji. Przypomnę, że na początku roku 2015, zgodnie z założeniami Wójta, w Biedrusku nie miał powstać żaden budynek oświatowy do roku 2029 (interpelacja nr 1 2015 r). Tylko dzięki konsekwencji oraz determinacji zarówno radnych, ówczesnego Zarządu Osiedla, a przede wszystkim mieszkańców, udało się przekonać Wójta do budowy nowego budynku przedszkola. Jednocześnie dla wszystkich było jasne, że po przedszkolu potrzebny będzie nowy budynek szkoły. Nasza miejscowość bowiem zdecydowanie zasługuje na obiekt, który będzie zaprojektowany jako stricte szkolny. Obecny, ponad 100 letni budynek pełnił rozmaite funkcje w przeszłości m.in. Gmachu Kompanii Sztabowej.
Poza tym uczniowie uczęszczają na zajęcia szkolne do późnych godzin popołudniowych. Oddziały, ze względu na małe sale lekcyjne dzieli się w zakresie jednej klasy na więcej oddziałów niż wynika to z przepisów oświatowych – np. z dwóch w tym samym roczniku jest konieczność zrobienia 3. To wydłuża czas przebywania dzieci w szkole.
Przypomnę, że w poprzedniej kadencji, na wniosek radnych z Biedruska szkoła była ujęta w WPF (uchwała nr XL/453/17) z 18 grudnia 2017 r. Inwestycja miała być realizowana w latach 2019 -2022. Niestety na początki roku 2019, na wniosek Wójta, ale niestety za zgodą radnych z Biedruska szkoła została wykreślona z WPF i budżetu.
W efekcie inwestycja „zniknęła” na jakiś czas, żeby wypłynąć przed wyborami. Taka sytuacja budzi uzasadniony niepokój, że po wyborach projekt trafi do zamrażarki. Istotny jest zatem poziom kontroli i skuteczność egzekucji określonych działań wójta przez radnych. W mijającej kadencji tego zwyczajnie zabrakło.


2) Co powinno stać się z budynkiem starej szkoły po wybudowaniu nowej placówki?

Uważam, że oba budynki powinny być wykorzystywane przez szkołę. Przykładowo można podzielić użytkowanie budynków – dzieci starsze w jednym, a młodsze w drugim. Wykorzystanie obu pozwoli na pewno lepiej wykorzystywać cała infrastrukturę oraz zbudować np. większą salę gimnastyczną z przeznaczeniem dla spotkań mieszkańców czy na wydarzenia kulturalne. Dodatkowo Wójt w poprzedniej kadencji zapewniał, o tym , że w nowym budynku szkoły będzie biblioteka publiczna. Całość czyli zarówno większa sala oraz biblioteka jest bardzo potrzebna dla dzieci oraz mieszkańców.


3) Jaki jest plan upłynnienia ruchu w Biedrusku, na ulicy Poznańskiej w godzinach rannych i popołudniowych?

Jeszcze w poprzedniej kadencji zwracałem uwagę na konieczność rozpoczęcia prac oraz przede wszystkim rozmów odnośnie obwodnicy Biedruska. Ruch w naszej miejscowości wzrasta i niestety będzie coraz gorzej. Liczba mieszkańców stale rośnie. Dodatkowo rozbudowuje się m. in. Murowana Goślina. Obecnie w związku z budową ronda (jesionowa poznańska) warto poczekać na koniec tej inwestycji zobaczyć jaki będzie ona mieć wpływ na ruch w Biedrusku. Wydaje się jednak, że obwodnica będzie docelowo koniecznością (pytanie czy z mostem – czy bez).


4) Czy w Biedrusku powinno powstać pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, a jeśli tak to w jakiej lokalizacji?

Boisko to piłki nożnej – trawiaste – powinno powstać. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Niestety obecna sytuacja – czyli stan w którym wciąż go nie mamy jest konsekwencją decyzji Wójta – i sprzedaży gruntów, które były przewidziane pod sport i rekreację (działka za osiedlem natura – za ulicą kasztanową obecnie działki 13/24 oraz 13/25). Na pewno boisko na działce 134 ma szanse powstania. Nie będzie prawdopodobnie pełnowymiarowe, ale warto aby się tam znalazło. Nie mamy innych gruntów, których obecnie właścicielem jest Gmina.
Oczywiście na terenie Biedruska są grunty, których właścicielem jest wojsko (Agencje Mienia Wojskowego). Dlatego uważam, ze trzeba rozmawiać z właścicielem gruntu, aby starać się go przejąć na rzecz gminy i mieszkańców. W poprzedniej kadencji takie rozmowy się toczyły (dotyczyły one zarówno „kolby” jak i starej strzelnicy). Może po ewolucji „dobrej zmiany” klimat do rozmów będzie lepszy i uda się doprowadzić do przejęcia nowych gruntów.


5) Co powinno powstać na terenie lasku Kolby i terenu przylegającego (działka 134)?

Pytania odnośnie tego, co ma powstać na terenie kolby padały już wielokrotnie. Na pewno boisko trawiaste – ale z prawdziwą trawą – przypomnę, że jesteśmy jedyną dużą miejscowością, które takiego boiska nie posiada. Na pewno na tym terenie powinny powstać ścieżki spacerowe oraz ławki dla mieszkańców, może też górka saneczkowa. Zdecydowanie nie ma sensu, aby była kolejna siłownia, czy kolejny plac zabaw. Warto pomyśleć o pum tracku, może jakiejś ściance wspinaczkowej – czyli czegoś dla starszych dzieci (młodzieży) bo dla nich nie ma nic praktycznie w Biedrusku. Najważniejsze jest to, aby proponowane zagospodarowanie było konsultowane z mieszkańcami – w końcu to teren dla nas wszystkich i ma nam służyć.


6) Jak według Pana poradzić sobie z problemem braku wody w zalewach (m.in. tzw Błękitny Staw)?

Trzeba zrobić wszystko aby teren zalewów uratować. Przypomnę, ze teren został przejęty przez Gminę pod koniec 2017 roku (w poprzedniej kadencji Rady Gminy). Negocjacje z prywatnym właścicielem nie były łatwe oraz szybkie. Całość terenu jest unikatowa w skali Gminy oaz bardzo ważna dla mieszkańców. Część z nich nawet uczestniczyła w budowie zalewów. Miejsce to jest wręcz stworzone do rekreacji dla nas wszystkich, a przy wciąż zabudowującej się miejscowości musimy mieć gdzie spacerować czy spędzać czas wolny. Jeśli chodzi natomiast o brak wody to zdecydowanie chciałbym, aby była wykonana porządna ekspertyza – we współpracy z lasami oraz wojskiem. Ta, której prezentacja była ostatnio (w Domu Osiedlowym) była bardzo słaba i właściwie nie odpowiedziała na wiele pytań czy wątpliwości. Następnie trzeba przeprowadzić gruntowną rewitalizację zalewów.


7) Co sądzi Pan o sprawie budowy grobli na poligonie, która miała miejsce w I kwartale tego roku? Sprawę opisuje wpis pod linkiem https://www.facebook.com/biedrusko/posts/pfbid02MxjMqPo2BxtRBuJD4EZL5sE8c7tiUUPPEEtmtFAnYNakC4jANGPUD4xDf4kZJwrpl (opublikowany na profilu Facebook „Portal eBiedrusko.pl – wczoraj, dziś i jutro” 31 marca 23:26)

Tutaj ewidentnie Wójt wiedział, że od 2022 roku inwestycja toczy się na poligonie, którą finansują Lasy Państwowe. Szkoda, że ta informacja nie poszła dalej – czyli do mieszkańców oraz również do naukowców robiących ekspertyzę. Mamy tutaj niestety sytuację gdzie pieniądze nie zostały dobrze wydane, gdyż naukowcy nie posiadali pełnej wiedzy gdyż nie została ona im przekazana. Przykre jest w tej sytuacji, że Wójt posiadając wiedzę nic nie zrobił i pośrednio doprowadził do tej sytuacji w jakieś jesteśmy dziś – czyli braku wody w zalewach. Naprędce organizowane spotkanie z nadleśnictwem są tylko wynikiem nacisku mieszkańców, a nie jego dobrej woli. Mam nadzieję, że pomimo tej sytuacji uda się przeprowadzić rewitalizację zalewów i będzie znów w nich woda.


STENCEL MirosławKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SUCHY LAS – GMINA W TWOICH RĘKACH

1) Jak ważna jest dla Pana budowa nowej szkoły w Biedrusku? Kiedy realnie może wystartować rok szkolny w nowym budynku?

Szkoła podstawowa to najważniejsza inwestycja dla mieszkańców Biedruska. W czerwcu br. ma być ogłoszony przetarg, a rozpoczęcie budowy planowane jest na jesień tego roku. Pierwszy etap przewiduje wybudowanie szkoły dla klas 1-3 oraz sali gimnastycznej co pozwoli na „rozładowanie obecnej szkoły”. Dlatego tak ważne jest, aby nowo wybrani radni dołożyli wszelkich starań, aby szkoła oddana została na dzień 1 września 2025 r., tak by dzieci szkolne mogły rozpocząć naukę, jednocześnie wprowadzić do budżetu środki na budowę drugiego etapu budowy szkoły. Jest to rola głównie radnych z Biedruska.


2) Co powinno stać się z budynkiem starej szkoły po wybudowaniu nowej placówki?

Budynek „starej szkoły” powinien pozostać w zasobach gminy i mieć charakter prospołeczny. Swoje siedziby mogłyby mieć wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Biedruska, jak również mogłaby powstać długo oczekiwana biblioteka publiczna, będąca wówczas filią Centrum Kultury. Ze względu na lokalizację wpisuje się tu również nowa przychodnia lekarska, ponieważ przy tej ilości mieszkańców obecna nie jest w stanie należycie obsłużyć pacjentów. W tym wypadku sala gimnastyczna pełniłaby funkcję sportową i jednocześnie mogłyby odbywać się turnieje piłkarskie, szachowe, brydżowe itp.


3) Jaki jest plan upłynnienia ruchu w Biedrusku, na ulicy Poznańskiej w godzinach rannych i popołudniowych?

Budowa ronda to rozwiązanie systemowe. Nie rozwiązuje całościowo problemu, ale spowolni ruch kołowy, a w związku z tym spowoduje większe bezpieczeństwo dla pieszych oraz dogodny wyjazd z ul. Jesionowej. Przy tak dużym natężeniu ruchu będą tworzyły się korki w godzinach szczytu rano przy wyjeździe, a po południu przy wjeździe do Biedruska. Jedynym rozwiązanie docelowym jest wybudowanie obwodnicy, która odciąży ruch samochodowy i w tym rola władz gminy, czyli Wójta i Rady Gminy.


4) Czy w Biedrusku powinno powstać pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, a jeśli tak to w jakiej lokalizacji?

Biedrusko to jedyna miejscowość w gminie, która nie posiada boiska pełnowymiarowego – boiska do piłki nożnej. Wprawdzie Gmina nie posiada gruntu pod budowę takiej inwestycji, ale w miarę możliwości powinna starać się o zakup gruntu, by zrealizować tę potrzebną inwestycję.


5) Co powinno powstać na terenie lasku Kolby i terenu przylegającego (działka 134)?

„Kolba” (działka 134) to teren rekreacyjno- sportowy dla mieszkańców i nie może mieć innego przeznaczenia, zważywszy na fakt, iż terenów zielonych w Biedrusku jest coraz mniej. Do tej pory została opracowana koncepcja (specyfikacja) gdzie ma powstać boisko sportowe o wym. 25 x 40, tor saneczkowy, strefa zabaw szach ,stół tenisowy, siłownia zewnętrzna i wybieg dla psów itp.Radni powinni dołożyć wszelkich starań, by środki na realizację znalazły się jeszcze w tym roku w budżecie, by inwestycję tak potrzebną zrealizować w 2025 r.


6) Jak według Pana poradzić sobie z problemem braku wody w zalewach (m.in. tzw Błękitny Staw)?

Brak wody w zalewach to element bardzo złożony fakt, że przez ostanie lata były susze i stosunkowo mało opadów, ale nie robiono nic w tym kierunku, aby naprawić sytuację niedrożny rów z poligonu (dawniej był czyszczony regularnie), zaniechanie wszelkich prac remontowo-naprawczych grobli i zbiorników te wszystkie czynniki wpłynęły, że mamy taką sytuację. W pierwszej kolejności należy udrożnić rów z poligonu, naprawić groble na dolnym zalewie oczyścić basen kąpielowy to tylko elementy, które trzeba wykonać w pierwszej kolejności.


7) Co sądzi Pan o sprawie budowy grobli na poligonie, która miała miejsce w I kwartale tego roku? Sprawę opisuje wpis pod linkiem https://www.facebook.com/biedrusko/posts/pfbid02MxjMqPo2BxtRBuJD4EZL5sE8c7tiUUPPEEtmtFAnYNakC4jANGPUD4xDf4kZJwrpl (opublikowany na profilu Facebook „Portal eBiedrusko.pl – wczoraj, dziś i jutro” 31 marca 23:26)

Grobla na poligonie została wybudowana przez Lasy Państwowe na przełomie luty-marzec tego roku. Ale bardzo ważne jest, aby  zapoznać się ze spotkaniem organizowanym przez Zarząd Osiedla w dniu 25.03.2024 r. z udziałem Wójta Gminy Suchy Las i przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego oraz spotkaniem z dnia 03.04.2024 r. nad zalewem z udziałem Wójta Gminy Suchy Las z mieszkańcami Biedruska, gdzie omówiono wszystkie sprawy związane z tym problemem. Jutro tj. 04.04.2024 r. dojdzie do spotkania w Łopuchówku z pracownikami nadleśnictwa i Wójtem Gminy Suchy Las.


SZYMAŃSKI MirosławKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWORZYMY PERSPEKTYWY

1) Jak ważna jest dla Pana budowa nowej szkoły w Biedrusku? Kiedy realnie może wystartować rok szkolny w nowym budynku?

Budowa Szkoły jest jednym z moich celów i zadań priorytetowych w związku z tym umieściłem je jako pierwsze na liście (vide ulotka wyborcza) tj. Pilne działania na rzecz jednoczesnej realizacji planowanych etapów budowy Szkoły Podstawowej. Zapewnienie finansowania w Wieloletnim Planie Finansowym w latach 2024-2026. Budowa Etapu II (segment IV-VIII) w ramach którego realizowana będzie hala sportowa z funkcją sali widowiskowej (widownia ok.180 osób) bezpośrednio po zakończeniu i przekazaniu do użytkowania Etapu I (segment I-III) co zapewni oprócz celu zasadniczego również możliwość organizacji imprez kulturalnych.
Projekt Szkoły jest projektem nowoczesnym o układzie segmentowym co umożliwi etapowe oddanie do użytkowania. W Etapie I zaprojektowana została tzw. mała salka gimnastyczna ok. 200 m2 co zapewni realizację zajęć z w-f bez konieczności przemieszczania się naszych maluszków do hali sportowej obecnej szkoły.
W mojej ocenie realnym jest aby Etap I został oddany do użytkowania na dzień 01.09.2025r.
Oczywiście przy założeniu bezkolizyjnego przebiegu procedury przetargowej na realizację robót budowlanych (protesty, odwołania itp.). Ogłoszenie procedury przetargowej jak informował Pan Wójt planowane jest na miesiąc czerwiec.
Zapewnienie ciągłości finansowania tej inwestycji przez nowy skład Rady Gminy jest warunkiem nieprzerwanej kontynuacji budowy szkoły i przekazania do użytkowania II Etapu wraz z zagospodarowaniem terenu na dzień 01.09.2026r. co również jest realnym terminem.


2) Co powinno stać się z budynkiem starej szkoły po wybudowaniu nowej placówki?

Istnieje, w mojej opinii kilka potencjalnych możliwości zagospodarowania budynku szkoły po opuszczeniu jej w 2026 roku przez uczniów klas IV-VIII m.in. :
– wykorzystanie części pomieszczeń po ich przygotowaniu-dostosowaniu na potrzeby Domu
pobytu dziennego dla seniorów działania na rzecz którego powstania również znajdują się
w zestawieniu moich celów i zadań do pracy w Radzie Gminy;
– wykorzystanie części pomieszczeń na potrzeby związane ze zwiększeniem oferty opieki
zdrowotnej poprzez preferencyjne stawki wynajmu dla usługodawców usług medycznych;
A w ostateczności w razie braku ww. lub innych potrzeb powstałych do czasu opuszczenia
obiektu przez szkołę :
– wynajem lub sprzedaż na potrzeby edukacyjne np. szkoła prywatna;
– przekazanie odpłatne na potrzeby Sił Zbrojnych.
Reasumując najpierw zaspokajanie potrzeb społeczności Biedruska, a w przypadku zaspokojenia ich w inny korzystniejszy sposób sprzedaż obiektu celem pozyskania środków finansowych na cele inwestycyjne.


3) Jaki jest plan upłynnienia ruchu w Biedrusku, na ulicy Poznańskiej w godzinach rannych i popołudniowych?

To trudne ale bardzo konieczne działania które w mojej ocenie również powinny stanowić jeden z priorytetów do pracy w Radzie Gminy radnych nowej kadencji, które również nie bojąc się wyzwań umieściłem na liście swoich celów i zadań. Działania należy podjąć jednocześnie dwutorowo tj.
a) powrót do koncepcji budowy obwodnicy Biedruska, jednakże pod rozwagę zamierzam poddać inny w stosunku do poprzednio rozpatrywanych wariant jej przebiegu tj. zainteresowanie tematem i stworzeniu wspólnej koalicji z włodarzami Gminy Czerwonak i Poznania oraz przedstawicieli naszego regionu w radzie powiatowej. Jak zaproponowanie wariantu przebiegu obwodnicy, która dałaby ulgę części Poznania tj. np. – początek przed ul. Lubczykową w prawo w kierunku Warty- wzdłuż Warty – minięcie Owińska – most na Warcie za Owińskami a przed Bolechowem – połączenie z drogą nr 196 (kierunek Poznań-Murowana Goślina). To jedno z możliwych w mojej ocenie rozwiązań dające ulgę części Poznania w tym Radojewo oraz Biedrusku a i Promnice i Bolechowo odczuły by znaczą poprawę. To trudne i kosztowne rozwiązanie więc wspólne działania z sąsiadami miałyby uważam dużo większe szanse.
b) Powyższe rozwiązanie ze względu na zakres i potencjalnie duże koszty jest czasochłonne, a w związku jako możliwe w mojej ocenie w niedalekiej przyszłości czego wymaga aktualna sytuacja jest podjęcie pilnych rozmów ze Starostwem Powiatowym na temat zamiany organizacji ruchu w rejonie ronda 31 grudnia 1918 roku polegającej na ograniczenia prędkości do 30 km (obszar od świateł przy budynku Przedszkola do świateł na przejściu dla pieszych przy myjni), montaż progów spowalniających przed ww. rondem.
Ponadto działania na rzecz zwiększenia częstotliwości kontroli prędkości w szczególności na odcinku od Przedszkola do ronda by wyplenić zauważalny zwyczaj nadjeżdżających ze strony Murowanej Gośliny zwiększania prędkości na widok pojazdów mieszkańców Biedruska oczekujących na wjazd na rondo ul. Parkowej.


4) Czy w Biedrusku powinno powstać pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, a jeśli tak to w jakiej lokalizacji?

Oczywiście trzeba doprecyzować pojęcie pełnowymiarowego boiska. W kategorii norm PZPN nie ma raczej szans na budowę boiska, którego płyta będzie miała 90×50 plus zapas na drogi ewakuacyjne, trybuny oraz zaplecze socjalne dla uczestników zawodów. Takie jest minimum dla klasy B w rozgrywkach piłkarskich. Wg. mojej wiedzy nie dysponujemy na dzień dzisiejszy takim terenem w zasobach Gminy ale musiałby dokonać analizy zasobu. W mojej opinii na chwilę obecną nie ma takiej potrzeby powstania boiska pełnowymiarowego w szczególności gdy przy mającej powstać w niedługim czasie szkole powstanie boisko o wymiarach ok. 60×40 m i mniejsze wielofunkcyjne.


5) Co powinno powstać na terenie lasku Kolby i terenu przylegającego (działka 134)?

Zdaję sobie sprawę, że została opracowana wstępna koncepcja zagospodarowania działki nr 134 tzw. ”kolba”, jednakże w mojej opinii warto byłoby jeszcze raz się nad nią pochylić i rozważyć w kontekście zaplanowanych boisk przy nowej szkole zastąpienie planowanego w koncepcji boiska na rzecz budowy pumptracku o właściwych parametrach i układzie, skatepark i parkour, czyli elementów dedykowanych dla nastolatków
i młodzieży.
Pozostałe elementy ujęte w koncepcji tj. teren rekreacyjny dla psów zwany wybiegiem dla psów, tor saneczkowy, plac zabaw inne w tym mała architektura oczywiście jak najbardziej winny zostać zrealizowane ale z jedną uwagą – na obszarze dedykowanym na plac zabaw winny zostać wykonane zabawki umożliwiające korzystanie z nich przez niepełnosprawne dzieci np. karuzela, huśtawka. Jest wiele takich propozycji dających szansę wspólnej zabawy dzieci niepełnosprawnych z innymi dziećmi. W Biedrusku niestety brakuje takich zabawek.


6) Jak według Pana poradzić sobie z problemem braku wody w zalewach (m.in. tzw Błękitny Staw)?

To bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców Biedruska sprawa. Na jednym z portali wyraziłem już swoją opinię. Niestety problem zatrważającego obniżenia poziomu wody narastający od kilku lat wymaga podjęcia pilnych działań. W mojej opinii główną przyczyną zaniku napływu wody wskazała ekspertyza wykonana przez zespół specjalistów z Uniwersytetu Przyrodniczego jest brak drożności Rowu Północnego. Pokazany w prezentacji wykres rzędnych (niweleta) dna rowu wyraźnie wskazał na blokowanie przepływu. Tym samym należy w pierwszej kolejności oczyścić i odtworzyć trasę przebiegu rowu z jego pogłębieniem, wyprofilować jego obrzeża celem umożliwienia napływu na trasie przebiegu, zlikwidować występujące na trasie zastawki (samoróbki), po oczyszczeniu rowu podnieść w porozumieniu z Nadleśnictwem poziom zastawki na wykonanym w miesiącu lutym przepuście (w razie potrzeby dodatkowo wykonać baypass). Ponadto zaplanować i wykonać remont grobli z przebudową przepustu z zastawką na odpływie wody z zalewu na co słusznie zwracał uwagę jeden z mieszkańców na spotkaniu w dniu 15.03.br.. Konieczne będzie również odłowienie bobrów posiadających najprawdopodobniej żeremie we wnętrzu grobli.


7) Co sądzi Pan o sprawie budowy grobli na poligonie, która miała miejsce w I kwartale tego roku? Sprawę opisuje wpis pod linkiem https://www.facebook.com/biedrusko/posts/pfbid02MxjMqPo2BxtRBuJD4EZL5sE8c7tiUUPPEEtmtFAnYNakC4jANGPUD4xDf4kZJwrpl (opublikowany na profilu Facebook „Portal eBiedrusko.pl – wczoraj, dziś i jutro” 31 marca 23:26)

W mojej ocenie na chwilę obecną budowa tej grobli nie wpłynęła bezpośrednio na napływ wody do zalewów, gdyż niedrożny Rów Północny skutecznie go blokował przez kilka ostatnich lat przed powstaniem tego urządzenia. Jednakże po udrożnieniu Rowu Północnego należy jak wcześniej pisałem podnieść poziom zastawki na wykonanym w miesiącu lutym przepuście.
Sprawa jest bardzo ważna i wymagać będzie zaangażowania radnych przyszłej kadencji rady Gminy i ścisłej współpracy wszystkich stron tj. Urzędu Gminy, Nadleśnictwa, Wojska w celu jej rozwiązania w najkrótszym możliwym terminie.


Serdecznie dziękujemy za nadesłane odpowiedzi.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Pogoda dla Biedruska
15°
zachmurzenie małe
wilgotność: 98%
wiatr: 2m/s płd. - płd. wsch.
Max: 17 • Min: 16
25°
Nd
24°
Pon
23°
Wt
Weather from OpenWeatherMap