Po dyskusji publicznej w Gminie oraz w nawiązaniu do nagłośnionej sprawy proponowanej uchwały Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „rejonu Rowu Północnego” (okolice Górki Przybylaka), otrzymaliśmy od inwestora ulotkę.

Z uwagi na to, iż naszym zdaniem materiał nie był zgodny ze stanem faktycznym zgodziliśmy się na opublikowanie materiału dopiero po odpowiedzi na kilka pytań, które pozwoliliśmy sobie przesłać mailem.

Poniżej, za zgodą naszego rozmówcy publikujemy całą korespondencję:
_______________

mail z 31 lip 2020 o 17:21 od przedstawiciela inwestora nowego osiedla:

Dzień Dobry

Zgodnie z zapowiedzią, po otrzymaniu odpowiedzi z Gminy Suchy Las, uzupełniamy informację odnośnie zagadnienia siedlisk chronionych gatunków, które zostało poruszone w trakcie dyskusji publicznej.

Z uzyskanych dokumentów wynika, że nasza inwestycja oraz generalnie cały plan nie wpłynie negatywnie na ochronę obszaru Natura 2000. Co więcej, dokumenty potwierdzają nasze wcześniejsze analizy, odnośnie niewystępowania na terenie inwestycji siedlisk zagrożonych gatunków.

W załączeniu  informacja  dotycząca  omawianego MPZ   .

Uprzejmie proszę o opublikowanie  ulotki  która  przedstawia  stanowisko  i intencje  spółki  .


Odpowiedź redakcji z dnia 2 sierpnia 2020 9:57

Dzień dobry,
Serdecznie dziękujemy za kontakt i nadesłane materiały.

W związku z tym, iż materiał nie jest zgodny z danymi jakie docierają do nas z innych źródeł, oraz z efektami dyskusji w sprawie MPZP Rejonu Rowu Północnego, nie możemy opublikować materiału (Ulotki). 

Chętnie udostępnimy go np z Waszych stron lub facebook, po odpowiedzi na pytania:

1. Co uważają Państwo o sytuacji z terenem w MPZP przeznaczonym pod sport i rekreację (tzw. stara strzelnica), gdzie z dużym prawdopodobieństwem wróci on do pełnego wykorzystania przez Wojsko Polskie? Czy nie zmniejsza to jakości życia i przestrzeni spacerowej nowego osiedla? Czy w związku z tym planują Państwo odbyć rozmowę z Urzędem Gminy Suchy Las w celu sprzedaży dwóch działek (np. MW i 3MN), aby ta utworzyła tam teren zorganizowanej zieleni?

2. Jak Państwo odnoszą się do faktu, iż Państwa potencjalni klienci będą mieć słabą infrastrukturę drogową, oraz niedostateczne zaplecze medyczne czy edukacyjne? Nie mówimy tu oczywiście o drogach wewnątrz osiedlowych, a głównej drodze Bolechowo – Biedrusko – Poznań, która już teraz w godzinach porannych i popołudniowych jest mocno zapchana. 

3. Według naszych informacji drzew zewidencjonowanych jest bliżej 1500, a w Państwa ulotce jest mowa o 1400. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
4. Czy mając na uwadze dobro miejscowej społeczności, jako odpowiedzialny inwestor, powrócą Państwo do pomysłu by na terenie działki MW pozostał jednak las? W gminnym studium do 2013 był to teren utrzymany jako leśny. Czy mają Państwo świadomość, że podcięcie skarpy i postawienie dużych fundamentów zniszczy system korzenny drzew powyżej i obniży poziom wód gruntowych, co dalej spowoduje obumieranie i chylenie się ku schodzącej skarpie?

Nie ukrywamy, że mamy mnóstwo wiadomości od zaniepokojonych mieszkańców. Uchwalanie powyższego MPZP obejmuje olbrzymi obszar. Nie ma dostatecznych konsultacji w tej sprawie, a wszystko dzieje się w tle COVID-19 co nie pomaga w wyjaśnianiu wątpliwości. Mieszkańcy w większości obawiają się „zapchania” miejscowości, czyli niewystarczająco rozwiniętej sieci dróg (brak obwodnicy), braku odpowiednio dużej szkoły czy przedszkola. Według społeczności Gmina nie zadbała wystarczająco o powyższe potrzeby, przez co Państwo musicie wyrazić zrozumienie iż mieszkańcy chcą dążyć do zaspokojenia podstawowych potrzeb społecznych. Liczymy, że jako odpowiedzialny inwestor, dobrze Państwo odczytują lokalne intencje, a inwestycja prowadzona przez Państwa zostanie przeprowadzona zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.

Z pozdrowieniami,
Redakcja
eBiedrusko.pl

Odpowiedź od przedstawiciela inwestora nowego osiedla:

Dzień Dobry
W nawiązaniu do zapytań   poniżej  przesyłam  odpowiedzi .
Jednocześnie  informuję  że  informacje zawarte w ulotce  zamieszczone są na stronie  Inwestycji Błękitny Staw   http://blekitny-staw.pl/nowa-inwestycja/
ad 1
Póki co nie posiadamy oficjalnych informacji na ten temat. Podzielamy jednak zdanie, że gdyby takie plany miały okazać się prawdziwe, odbiłoby się to negatywnie na przestrzeni spacerowej nowego osiedla.
Co więcej, nie wykluczamy w takiej sytuacji odbycia rozmowy z Urzędem Gminy w sprawie odsprzedaży działek  na której projektowana jest  zieleń  i  obszaru oznaczonego jako MW .
ad 2
Nie mamy na tę sytuację bezpośredniego wpływu. Oczywiście popierać będziemy racjonalne plany rozwoju infrastruktury, która spełniać będzie oczekiwania mieszkańców i poprawiać jakość codziennego życia.
ad 3
Było to zaokrąglenie. Drzew jest dokładnie  opisanych  1473 (w tym tych, które nie wymagają pozwolenia na wycinkę oraz  chorych ,  itp.). Raz jeszcze podkreślamy, że zależy nam na jak największym zachowaniu drzewostanu i posiadamy jego pełną inwentaryzację.
Ad 4
Jeżeli mielibyśmy zagospodarować teren pod zabudowę wielorodzinną to na pewno w taki sposób, by rosnące tam drzewa były chronione (m.in. na skarpie). Planujemy realizację inwestycji zgodnie z naszym podejściem,
które sprawdziło się na pobliskim Osiedlu Błękitny Staw. Zależy nam na tym, by mieszkańcy postrzegali Osiedle jako przyjazne i wpisujące się w otoczenie.
Wyrażam zgodę na opublikowanie  przesłanego   powyżej  materiału  oraz   wcześniejszej korespondencji
Proszę również o udostepnienie  ulotki zamieszczonej na stronie  Osiedla Błękitny Staw
Łączę pozdrowienia

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Pogoda dla Biedruska
16°
całkowite zachmurzenie
wilgotność: 87%
wiatr: 1m/s płd.
Max: 17 • Min: 17
21°
Pt
18°
Sob
10°
Nd
Weather from OpenWeatherMap
Przekaż 1 procent na Drużynę Harcerską z Biedruska