Zapraszamy do udziału w mikołajkowym konkursie na naszym fanpage. Regulamin w dalszej części artykułu.

(Okładka nagrody konkursowej – książka Cekaemiści z Biedruska autor Przemysław Dymek )

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest portal www.eBiedrusko.pl
2. Fundatorem nagrody jest autor książki Sz.P. Przemysław Dymek.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/biedrusko

Warunki uczestnictwa
5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć
skończone 18 lat.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest poprawna odpowiedź na pytanie konkursowe.
6. Konkurs trwa od momentu opublikowania do końca tego samego dnia.
7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu  za6.12. Za pośrednictwem FanPage.
8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe
9. Zadanie konkursowe polega: na wpisaniu w komentarz pod postem konkursowym prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie.
10. W konkursie zostanie wybry jeden zwycięzca.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest: Książka Książka „Cekaemiści  z Biedruska ” autor: Przemysław Dymek

2. Nagrodę wręczymy osobiście lub prześlemy pocztą.
13. Dane do odbioru/wysyłki nagrody należy podać do 72 godzin po zakończeniu konkursu.
14. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie
Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać
wykluczony z Konkursu.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać mailowo w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Mailowa reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana wiadomością z tytułem “Konkurs na facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Pogoda dla Biedruska
21°
rozproszone chmury
wilgotność: 82%
wiatr: 4m/s zach. - płd. zach.
Max: 20 • Min: 19
17°
Wt
17°
Śr
21°
Czw
Weather from OpenWeatherMap
Przekaż 1 procent na Drużynę Harcerską z Biedruska