W minioną środę, 12. sierpnia 2020 roku, o godzinie 18.00 odbyła się rozmowa zainicjowana przez mieszkańców dla mieszkańców. Dotyczyła ona gorącego w ostatnim czasie tematu MPZP „Rejonu Rowu Północnego”, ale również innych problematycznych zagadnień, z którymi mieszkańcy Biedruska zmagają się już dziś – przepełnione przedszkole oraz szkoła, niewydolny ośrodek służby zdrowia czy problemy komunikacyjne.


Rozmowa odbyła się na świeżym powietrzu, na parking Cmentarza Parafialnego, mimo upału pojawiło się blisko 50 osób, za co serdecznie dziękujemy. Wraz z mieszkańcami zjawiło się 5 radnych naszej gminy, w tym 2 radnych z Biedruska, przedstawiciel dewelopera, przedstawiciele Zielonej Fali oraz Koalicji ZaZieleń Poznań.


Po powitaniu i przedstawieniu celów rozmowy, rozpoczęła się część właściwa, podczas której staraliśmy się wytłumaczyć dlaczego temat Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rejonu Rowu Północnego” jest tak istotny dla naszej miejscowości i samych mieszkańców, jakie konsekwencje przyniesie uchwalenie Planu w obecnej formie i ile na tym stracą mieszkańcy. Przedstawiliśmy możliwe zmiany w środowisku przyrodniczym oraz to, jak nadal będzie obciążana infrastruktura społeczno-techniczna. Wielu mieszkańców nie zdawało sobie sprawy, że owy Plan jest w trakcie konsultacji, część nie wiedziała o jakim terenie mowa, tym bardziej cieszymy się, że udało się przybliżyć temat.


Kliknij, by powiększyć.

Wyłożyliśmy propozycje zmian jakie zdaniem mieszkańców i naszym są konieczne, by maksymalnie zmniejszyć ingerencje inwestycji w wyjątkowe na tym obszarze środowisko, korytarze migracyjne i siedliska. Inwestycja zostanie zrealizowana na pewno, jednak naszą (mieszkańców) rolą i wolą, jest zrobienie co w naszej mocy, by środowisko naturalne przetrwało w jak najlepszej formie.

Wskazaliśmy na niezgodność dokumentów planistycznych – Studium oraz MPZP, która naszym zdaniem występuje i jest kluczowa, jeśli chodzi o kwestię wyczekiwanej przez mieszkańców Przystani nad Wartą. Pisaliśmy o tej sprawie TUTAJ, w dalszym ciągu czekamy na odpowiedź z Urzędu Gminy, mimo, że urzędowy termin 14 dni już minął.

Obecni na rozmowie radni, byli zdania, że niezgodność nie występuje, gdyż skala obowiązująca na wyrysie Studium jest na tyle niedokładna, że nie można rozpatrywać tego jako niezgodność z lokalizacją przystani zawartą w MPZP – my jesteśmy odmiennego zdania. Poniżej graficzne wskazanie niezgodności.


Kliknij, by powiększyć.

Dodatkowo pochyliliśmy się nad zapisami uchwały, które pośrednio pozwalają na wybudowanie np. hotelu na terenie planowanej przystani. Z uwagi na teren chroniony NATURA 2000, uznajemy to za niedopatrzenie i domagać będziemy się korekty treści uchwały.

Zwróciliśmy uwagę na kolejną kluczową sprawę, mianowicie projektowany w MPZP teren US/ZK teren usług sportu w zieleni krajobrazowej. Już dziś wiadomo, że teren należący do wojska, pozostanie w jego rękach.

Dla mieszkańców oznacza to jedno – nie będziemy mieli wstępu na ten teren, nie będziemy mieli możliwości korzystania z ewentualnej infrastruktury, która tam powstanie. Krótko mówiąc – dla mieszkańców teren ten nie istnieje. Poniższa grafika pokazuje jak duży to obszar, możemy jedynie przypuszczać jak wiele boisk i innych obiektów sportowych dostępnych dla mieszkańców można by tam zlokalizować.


Kliknij, by powiększyć.

Podczas rozmowy, która trwała około 1,5 godziny duży udział mieli obecni radni Biedruska, którzy kontrargumentowali wiele poruszanych kwestii, z innymi natomiast zgadzali się. Głos zabierali też radni minionych kadencji. Aktywnie uczestniczyli również radni z pozostałych okręgów wyborczych naszej gminy.

W rozmowie dużą rolę odegrał również przedstawiciel dewelopera. Było wiele niejasnych kwestii dotyczących inwestycji, które przedstawiciel starał się możliwie dokładnie wytłumaczyć. Został podjęty dialog z mieszkańcami i radnymi, przedstawiciel zapewnia o chęci rozmowy i współpracy w kwestii m.in. jak najmniejszego wpływu inwestycji na środowisko naturalne. Poparł tę tezę wspominając o dokładnej inwentaryzacji dendrologicznej wykonanej na omawianym obszarze oraz chęci zachowania jak największej liczby drzew.

Głos zabrali także przedstawiciele Zielonej Fali, którzy zapewnili, że jeśli zajdzie potrzeba, nie zawahają się zorganizować akcji przypinania się do drzew.

Oczywiście nie zabrakło opinii samych mieszkańców. Wielu z Was czynnie uczestniczyło w rozmowie, za co bardzo dziękujemy!

Zadawaliście sporo pytań dotyczących MPZP, ale również innych kwestii dotyczących Biedruska. Wskazano na chęć lepszej komunikacji z radnymi, prośbę o lepsze informowanie o bieżących sprawach dotyczących miejscowości, ta prośba była kierowana zarówna do radnych, jak i do nas – administratorów portalu eBiedrusko.pl.
Bardzo często poruszaliście kwestię problemów komunikacyjnych, planowanej obwodnicy Biedruska, na którą wielu mieszkańców czeka od lat. Ważnym tematem były oczywiście kwestie przedszkola, szkoły i służby zdrowia – które już teraz są zbyt obłożone. Pytaliście o przyszłe plany i możliwe rozwiązania dotyczące tej kwestii.


Jeszcze przed publiczną rozmową, odbyliśmy kilka dyskusji z mieszkańcami i staraliśmy się wypracować propozycję pójścia na kompromis w kwestii MPZP, wiele próśb i pomysłów dotyczyło zachowania naturalnego stanu „Górki Przybylaka” – w projekcie MPZP jest to ciemno brązowy teren oznaczony MW – teren zabudowy wielorodzinnej. Uważamy, że lokalizacja zabudowy wielorodzinnej na tym obszarze, jest złym pomysłem. Teren Górki Przybylaka charakteryzuje się wyjątkowo trudnym ukształtowaniem i bardzo gęstym zadrzewieniem. Próba wzniesienia budynków wielorodzinnych, może oznaczać wcięcie w skarpę w celu zbudowania fundamentów, zniszczenie systemów korzeniowych wyżej położonych drzew oraz obniżenie wód gruntowych, w konsekwencji uschnięcie wyżej położonych drzew.

W związku z tym zaproponowaliśmy zachowanie tego terenu jako Tereny zieleni. Nietknięte i w naturalnej formie. Rozwiązanie to oznacza, że zabudowa mieszkaniowa nie przekroczy północnego brzegu Rowu Północnego. Jest to rozwiązanie, które powinno zapewnić zachowanie przynajmniej północnej części Rowu Północnego maksymalnie naturalną formę. Poniżej zamieszczamy mapę z zaznaczonym proponowanym obszarem.

Kliknij, by powiększyć.

Poddaliśmy pod dyskusję ten pomysł. Przedstawiciel dewelopera zapewnił chęć rozmowy w tym temacie z Urzędem Gminy i ewentualną możliwość odsprzedania działki/działek Gminie i zachowanie jego naturalnego stanu, co potwierdziło wcześniejsze zapewnienia z jego strony. Zapytaliśmy radnych z Biedruska czy podpisują się pod tą propozycją. Jeden radny zapewnił, że jest za takim rozwiązaniem, drugi radny wstrzymał się od odpowiedzi.


Kilkanaście dni temu stworzyliśmy poradnik – dostępny TUTAJ. Ma on na celu przybliżyć procedurę i sposób pisania i składania uwag do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Prognozy Środowiskowej. Wszelkie informacje znajdziecie w podlinkowanym poradniku.

Podczas rozmowy również omówiliśmy tę kwestię, każdy chętny uczestnik otrzymał ulotkę z pigułką wiedzy jak składać uwagi.


Kliknij, by powiększyć.

W tym miejscu ponownie zachęcamy do składania uwag dotyczących omawianego MPZP oraz Prognozy Środowiskowej. Ważne, aby uwagi dotyczyły spraw/pomysłów związanych ściśle z powyżej wymienionymi dokumentami, uwagi ogólnikowe, np. dotyczące korków, przepełnionej przychodni – nie wniosą nic do planu i zostaną po prostu odrzucone.

Dobrym pomysłem jest rozważenie propozycji, która padła w trakcie rozmowy, która opisaliśmy powyżej – zamianę terenu MW na Tereny leśne. Jest sporo szansa, że uwaga będzie wzięta pod rozwagę – mamy zapewnienie przedstawiciela dewelopera o chęciach do rozmowy z Urzędem Gminy.


Słowem końca, chcielibyśmy podziękować wszystkim którzy zjawili się na zorganizowanej rozmowie. Te 1,5 godziny pokazało, że rozmowa jest potrzebna, rozmowa konstruktywna, możliwie spokojna, z zachowaniem szacunku i z „otwartą głową”. Życzylibyśmy sobie, aby każda ważna kwestia dotycząca Biedruska i otoczenia mogła być konsultowana w podobny sposób, z zaangażowaniem mieszkańców i władz gminnych.

Pamiętajmy, że to my – Mieszkańcy mamy wielką siłę i mamy prawo do zabierania głosu. Nie gódźmy się na to, by sprawy tak bardzo nas dotyczące działy się bez naszego udziału.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Pogoda dla Biedruska
16°
całkowite zachmurzenie
wilgotność: 87%
wiatr: 1m/s płd.
Max: 17 • Min: 17
21°
Pt
18°
Sob
10°
Nd
Weather from OpenWeatherMap
Przekaż 1 procent na Drużynę Harcerską z Biedruska